Лични данни

Политика за защита на личните данни

 

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете  потребител, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Съгласно Удостоверение № 412337, издадено от Комисия за Защита на личните данни, Юником Сървисиз ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 412337. Личните данни, получени за обработка от потребителите на Юником Сървисиз, се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Юником Сървисиз, както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Юником Сървисиз по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Юником Сървисиз.

  Важно

Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

  Нормативна основа

Юником Сървисиз стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

  Вашите лични данни

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

  Разкриване на вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законо-упълномощените лица.

  Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Приложимо право. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.